Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường

Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường
TPO - Thu gom rác thải, dọn dẹp đường phố tại phường Phong Cốc, trồng cây xanh tại trường Mậm non Phong Cốc (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) v.v.., các thí sinh dự thi vòng Chung kết Người đẹp Hạ Long đã góp sức tham gia bảo vệ môi trường.
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 1
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 2
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 3
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 4
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 5
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 6
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 7
Người đẹp Hạ Long tham gia bảo vệ môi trường ảnh 8
MỚI - NÓNG