Người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập là ai?

Người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập là ai?
TPO - Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trang sử đau thương khép lại và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam kéo dài mãi mai.
Chiến dịch Hồ Chí Minh lúc đầu có tên là?

1. Chiến dịch Hồ Chí Minh lúc đầu có tên là?

 • icon

  Chiến dịch Nguyễn Huệ

 • icon

  Chiến dịch Lê Lợi

 • icon

  Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định

Chiến sĩ đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là ai?

2. Chiến sĩ đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là ai?

 • icon

  Bùi Quang Thận

 • icon

  Lữ Văn Hoả

 • icon

  Thái Bá Minh

Tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công xuân 1975 là tỉnh nào?

3. Tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công xuân 1975 là tỉnh nào?

 • icon

  Kiên Giang

 • icon

  Thủ Dầu Một

 • icon

  Châu Đốc

Tên vị Tư lệnh chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?

4. Tên vị Tư lệnh chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?

 • icon

  Đại tướng Văn Tiến Dũng

 • icon

  Đồng chí Lê Đức Anh

 • icon

  Đồng chí Lê Trọng Tấn

Vị tổng thống cuối cùng của chính quyền Mĩ – Ngụy, đã đầu hàng vô điều kiện khi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập?

5. Vị tổng thống cuối cùng của chính quyền Mĩ – Ngụy, đã đầu hàng vô điều kiện khi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập?

 • icon

  Ngô Đình Diệm

 • icon

  Nguyễn Văn Thiệu

 • icon

  Dương Văn Minh

Địa danh nào được mang tên " ánh Cửa Thép" cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông của Việt Nam Cộng hòa?

6. Địa danh nào được mang tên " ánh Cửa Thép" cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông của Việt Nam Cộng hòa?

 • icon

  Trảng Bom

 • icon

  Xuân Lộc

 • icon

  Biên Hòa

Viên phi công của quân đội Sài Gòn phản chiến thực hiện vụ ném bom dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 tên là gì?

7. Viên phi công của quân đội Sài Gòn phản chiến thực hiện vụ ném bom dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 tên là gì?

 • icon

  Nguyễn Thành Trung

 • icon

  Nguyễn Văn Nghĩa

 • icon

  Nguyễn Nhật Chiêu

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã trải qua mấy đời tổng thống?

8. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã trải qua mấy đời tổng thống?

 • icon

  5 đời

 • icon

  4 đời

 • icon

  3 đời

Chiếc xe tăng do Trung uý Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4 chỉ huy đánh chiếm Dinh độc lập mang số bao nhiêu?

9. Chiếc xe tăng do Trung uý Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4 chỉ huy đánh chiếm Dinh độc lập mang số bao nhiêu?

 • icon

  309

 • icon

  390

 • icon

  843

Thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên TP. HCM từ năm nào?

10. Thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên TP. HCM từ năm nào?

 • icon

  1975

 • icon

  1976

 • icon

  1977

MỚI - NÓNG