Nghiên cứu xuất sắc về Toán được trao thưởng cao nhất 80 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngân sách nhà nước sẽ được chi để hỗ trợ đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán.

Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 (Thông tư 22).

Nghiên cứu xuất sắc về Toán được trao thưởng cao nhất 80 triệu đồng ảnh 1

Trải nghiệm với Toán học

Theo Thông tư, nhằm hỗ trợ đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán, nguồn ngân sách nhà nước sẽ được chi cho các nhiệm vụ như truyền thông, thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao.

Trong đó, ngân sách nhà nước chi cho các giải thưởng nghiên cứu xuất sắc về Toán học để nâng cao chất lượng công bố.

Mức chi giải thưởng áp dụng theo mức chi đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Với quy định này, mức chi cho các nghiên cứu xuất sắc về Toán cao nhất là 80 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học. Nhiệm vụ này được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu mạnh truyền thống, đồng thời hỗ trợ hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế. Hằng năm, Bộ GD&ĐT phê duyệt kế hoạch phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cũng có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán

Theo đó, ngân sách nhà nước chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên về các chủ đề thời sự trong Toán hiện đại nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học; bồi dưỡng giảng viên môn Toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Mặt khác, cũng sẽ cấp học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán được Hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định.

Ngân sách nhà nước cũng chi để xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các khoa học về Toán cũng như khối kiến thức Toán học trong các chuyên ngành, lĩnh vực khác.

MỚI - NÓNG