Có 186 kết quả :

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của LDG

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của LDG

TPO - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đưa ra 2 vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty CP Đầu tư LDG là thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh và khả năng hoạt động liên tục. Đáng chú ý, hết quý I năm nay, lượng tiền mặt của công ty chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.