“Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương”

Sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế để cải cách tiền lương. Ảnh minh họa
Sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế để cải cách tiền lương. Ảnh minh họa
TPO - "Phải giảm được số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ít nhất 10%. Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương", Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ lưu ý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa làm việc với Bộ Nội vụ và đưa ra thông điệp đầu năm 2020 về cải cách chính sách tiền lương.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan hoàn thiện báo cáo chính thức về xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề căn cứ dự thảo thiết kế bảng lương mới. Đến nay đã có 14 Bộ, cơ quan có báo cáo, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Ủy ban Dân tộc, TAND Tối cao, Bộ VH,TT&DL, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi các bộ, cơ quan TƯ và UBND 63 tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ phân công trong cải cách tiền lương. Đến nay, 28/36 bộ, ngành và 41/63 tỉnh, thành gửi báo cáo.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hai giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị theo chỉ tiêu đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%; đồng thời, phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là một đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định, đến năm 2021 có thể đạt được chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế. Vì vậy, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải rà soát lại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị là “có bệnh nhân thì phải có bác sĩ, có học sinh thì phải có giáo viên” đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng ông Huệ lưu ý, không phải làm việc này một cách biệt lập mà phải đặt trong tổng thể sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực này. "Phải giảm được số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ít nhất 10%. Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, kiểm tra thật kỹ vấn đề đội ngũ y tế và kế toán học đường trên toàn quốc là hơn 80.000 người, thậm chí có những trường học ngay cạnh trạm y tế xã vẫn cứ phải có một y tế học đường. Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2020 phải tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ và Bộ Nội vụ có thể phải thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khối đơn vị sự nghiệp, kể cả y tế và giáo dục.

Cùng với đó, phải đánh giá việc sắp xếp lại các huyện, xã, sắp xếp lại các tổ dân phố, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở giảm được bao nhiêu, phải tính toán kỹ để có cân đối nhu cầu.

MỚI - NÓNG