Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên chín triệu đồng/tháng

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên chín triệu đồng/tháng
Với đa số phiếu thuận, sáng 22-11, Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Từ 1-7-2013, khi luật có hiệu lực, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ bốn triệu đồng/tháng sẽ lên mức chín triệu đồng/tháng.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên chín triệu đồng/tháng

> Thu nhập 9 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế: Áp dụng từ 1-7-2013
> Thu nhập từ 12,6 triệu đồng mới phải đóng thuế nếu có người phụ thuộc

Bắt đầu từ 1-7-2013, khi luật có hiệu lực, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng sẽ lên mức 9 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng
Bắt đầu từ 1-7-2013, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ bốn triệu đồng/tháng sẽ lên mức chín triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Kết quả phần biểu quyết riêng cho quy định này có 427/456 vị đại biểu tán thành, 26 vị có ý kiến ngược lại và ba người không biểu quyết.

Báo cáo giải trình tiếp thu dự án luật lần cuối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thừa nhận, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh như trên có làm giảm thu ngân sách nhà nước, thu hẹp số lượng người nộp thuế, làm thay đổi một số mục tiêu ban đầu của việc ban hành Luật.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì mục tiêu ban đầu của Luật thuế thu nhập cá nhân là khó khăn. Đến khi nền kinh tế đất nước phát triển, thu nhập người dân được cải thiện sẽ thực hiện đầy đủ mục tiêu của luật.

Mặt khác, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, hỗ trợ người hưởng lương có thêm thu nhập, góp phần kích cầu tiêu dùng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Dự thảo luật cũng quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá tiêu dùng để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Trước một số ý kiến đề nghị áp dụng luật từ 1-1-2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình việc này sẽ giảm thu ngân sách thêm khoảng 6.000 tỷ đồng so với phương án áp dụng luật từ 1-7-2013.

Mặt khác, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Trong trường hợp giảm thu thêm sẽ không có nguồn bù đắp.

Theo Nguyễn Lê
VnEconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG