Năm 2021 Đà Nẵng điều chỉnh bảng giá đất như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2021 Đà Nẵng điều chỉnh bảng giá đất như thế nào?
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kết quả việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2021 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng khoá X dự kiến khai mạc vào ngày mai (12/8).

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2021 đã bổ sung giá đất 63 tuyến đường mới đặt tên và 11 khu vực, vị trí tuyến đường chưa được quy định giá đất. Sửa đổi tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ so với giá đất ở. Điều chỉnh giảm giá đất thương mại dịch vụ từ 80% thành 70% so với giá đất ở cùng vị trí, điều chỉnh giảm giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ từ 60% thành 50% so với giá đất ở cùng vị trí.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng đã sửa đổi quy định về xác định giá đất của thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố. Theo đó, điều chỉnh từ “….Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì vị trí thửa đất được xác định theo kiệt của đường phố gần nhất” thành “…Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì giá đất được xác định theo kiệt của đường phố mà có giá trị thửa đất cao nhất.”

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng quy định về giá đất sử dụng vào mục đích là bãi giữ xe. Cụ thể, đất bãi xe trước đây thuộc loại đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí, nay được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

Liên quan đến việc triển khai điều chỉnh Bảng giá đất theo quy định tại Nghị định số 44 ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND TP đã giao Sở TN&MT tiến hành thuê đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất trên thị trường để làm cơ sở điều chỉnh bảng giá đất tại một số vị trí hoặc tất cả các vị trí đất có biến động về giá đất (nếu có) theo quy định.

Hiện nay, sở TN&MT TP đã đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và dự kiến đầu tháng 11/2021 sẽ báo cáo UBND TP. Trong trường hợp điều chỉnh bảng giá đất 2020-2024 (nếu có) dự kiến cuối năm 2021 UBND TP sẽ trình Thường trực HĐND TP xem xét.

MỚI - NÓNG