Năm 2019, Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

Ông Trần Huy Sáng
Ông Trần Huy Sáng
TPO - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong năm 2019, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời phấn đấu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội sáng 10/12, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng báo cáo về một số nội dung cần quan tâm để triển khai chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019.

Ông Sáng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Trong đó, Sở LĐ,TB&XH sớm hoàn thành việc tham mưu phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm bảo trợ xã hội. Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thành đề án sáp nhập 2 trung tâm thuộc Sở QH&KT vào Viện. Sở TT&TT sớm hoàn thành mô hình Trung tâm Điều hành thông minh thành phố. UBND quận Long Biên sớm hoàn thành thí điểm mô hình Văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận.

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quan tâm đến hiệu quả của các đơn vị sau sắp xếp; tập trung hơn nữa công tác tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp; rà soát quy chế làm việc, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, rà soát thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Sáng, năm 2019, Hà Nội sẽ triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những nội dung đề xuất phân cấp cụ thể trong nội bộ thành phố để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn. Đối với các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở mô hình thí điểm của quận Long Biên, cần chủ động rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối.

Thành phố cũng sẽ tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính. Về biên chế, thành phố tập trung thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế mỗi năm giảm 2% biên chế. Đối với các hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động.

MỚI - NÓNG