Mở rộng trường hợp sử dụng ngoại tệ tại Việt Nam

Mở rộng trường hợp sử dụng ngoại tệ tại Việt Nam
TP - Việc sử dụng ngoại tệ được nới rộng với Thông tư số 16 sửa đổi, hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do NHNH vừa ban hành.

“Các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác, tổ chức được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận bằng văn bản căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp” - Thông tư số 16 sửa đổi, hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do NHNH vừa ban hành nêu rõ.

Cùng đó, văn bản này bổ sung nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau: Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

MỚI - NÓNG