Có 10 kết quả :

Từ trái sang: Quan Phong, Diêu Văn Nguyên, Thích Bản Vũ

Số phận một 'cây bút' của Cách mạng Văn hóa

TP - Tổ cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông thành lập với Trần Bá Đạt là tổ trưởng, Khang Sinh làm cố vấn, Giang Thanh làm tổ phó, đặt dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Bộ chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc. Thích Bản Vũ từ đây chính thức từ bỏ tư cách một người viết, tự nguyện biến thành một cây bút phục vụ cho một thế lực chính trị.
Hồng vệ binh với Mao tuyển

Số phận một 'cây bút' của Cách mạng Văn hóa

TP - Nhóm “bút xung kích” khơi lên cuộc chiến lật đổ phái Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Đào Chú, Chu Đức... gồm nhiều tay bút đình đám như Trần Bá Đạt, Diêu Văn Nguyên… Nhưng cây bút xung kích phải là Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ… Trong đó, Thích Bản Vũ là nhân vật đặc biệt thăng tiến nhanh.