Lương ngành bảo hiểm bằng 1,8 lần công chức bình thường

Lương ngành bảo hiểm bằng 1,8 lần công chức bình thường. Ảnh Như Ý
Lương ngành bảo hiểm bằng 1,8 lần công chức bình thường. Ảnh Như Ý
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bình quân bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi; đồng thời nhất trí lương trong ngành bảo hiểm bằng 1,8 lần so với cán bộ, công chức, viên chức do nhà nước quy định, do ngoài lương, ngành BHXH không có các khoản phụ cấp như của công chức.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24 (từ 14 – 16/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016 – 2018 và đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dự kiến đến hết năm 2018 tổng số đối tượng quản lý của ngành BHXH đạt khoảng hơn 80 triệu người, trong đó có hơn 14 triệu người tham gia BHXH, hơn 12 triệu người tham gia BHTN, hơn 80 triệu người tham gia BHYT bằng 85, 2% dân số.

Theo đề xuất của Chính phủ, nhu cầu chi phí quản lý từng năm và cả giai đoạn 2019 – 2021 được tính trên cơ sở dự toán, theo đó quy định chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 tính trên tổng thu và chi và quy định: Mức chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH, BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH). Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BHTN, giảm 13% so giai đoạn 2016-2018.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 - 2018 được thực hiện đúng quy định, tạo nguồn lực chủ động cho BHXH Việt Nam triển khai kịp thời những nhiệm vụ mới, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công. Bên cạnh đó, công tác thu, chi các chế độ bảo đảm cân đối quỹ; việc chi trả các chế độ bảo đảm đúng, đủ và kịp thời.

Về đề xuất chi phí quản lý, Ủy ban thẩm tra thống nhất với Chính phủ về căn cứ pháp lý làm cơ sở để xác định chi phí quản lý BHXH, BHTN cho giai đoạn 2019 – 2021. Đồng thời đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, hiệu quả, thực hiện theo định biên vị trí việc làm phù hợp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò trụ cột của BHXH, BHYT, BHTN đối với an sinh xã hội.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất chi phí quản lý .

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ mức chi phí quản lý BHXH, BHTN bình quân giai đoạn 2019 – 2021 bằng 2,0% kể trên. Đồng thời nhất trí với chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành LĐTB&XH bằng 1,8 lần so với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Trường hợp Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách tiền lương thì thực hiện theo chế độ tiền lương mới.

MỚI - NÓNG