Có 6 kết quả :

Làm rõ sai phạm, thu hồi 34 sổ đỏ

Làm rõ sai phạm, thu hồi 34 sổ đỏ

TP - Tiền Phong ra ngày 16-7-2009, có bài Nghệ An - Dân tố bị lừa bán đất, phản ánh việc 21 hộ dân ở thôn 2 (xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) tố cáo UBND xã Lạc Sơn tham mưu cho UBND huyện Đô Lương khai khống hồ sơ, lừa dân bán đất nông nghiệp ở vùng Bàu Kịnh với diện tích 74.400 m2 cho bà Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Kim Liên, với danh nghĩa đầu tư nuôi trồng thủy sản.