Lần đầu tiên có phần mềm quản lý chỉ tiêu tuyển sinh ĐH,CĐ

Lần đầu tiên có phần mềm quản lý chỉ tiêu tuyển sinh ĐH,CĐ
TPO - Năm nay, lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT xây dựng và triển khai “Hệ thống phần mềm quản lý về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, cao đẳng sư phạm mầm non”.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết phần mềm này nhằm tổng hợp, thu thập dữ liệu về các điều kiện đảm bảo chất lượng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh của toàn hệ thống giáo dục đại học. Thay vì các trường gửi báo cáo về để Bộ tổng hợp như những năm trước, năm nay công cụ này sẽ hỗ trợ các trường trong khai báo, cập nhật tình hình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, các điều kiện đảm bảo chất lượng trong xác định chỉ tiêu năm 2020 bằng hình thức online theo một mẫu thống nhất trên toàn hệ thống.

Việc Bộ xây dựng hệ thống phần mềm cũng thống nhất cách thức kê khai, mẫu kê khai và cách thức quản lý, lưu trữ dữ liệu đồng thời hỗ trợ các trường kê khai đúng, đủ theo quy định. Điều này sẽ hạn chế tình trạng kê khai chưa chính xác do thực hiện không đúng quy định đã xảy ra trước đây, cũng như thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước khi có một cơ sở dữ liệu thống nhất, hoàn chỉnh.

Ngoài mục tiêu chính như đã nói ở trên, phần mềm khai báo chỉ tiêu tuyển sinh cũng có cơ chế tự động rà soát (theo định kỳ hoặc có nhu cầu). Nếu Hệ thống phát hiện trường xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực đào tạo, kê khai giảng viên cơ hữu đứng tên ở nhiều trường sẽ gửi email đến Bộ GD&ĐT và các trường có giảng viên liên quan. Trên cơ sở thông tin cảnh báo liên tục và kịp thời từ hệ thống, các trường sẽ phải điều chỉnh lại để đảm bảo đúng các quy định.

Quy chế tuyển sinh 2020 cũng quy định rõ: các trường phải công khai danh sách giảng viên trong đề án tuyển sinh của trường để mọi người biết và cùng giám sát. Sau cảnh báo, nếu các trường không tự điều chỉnh Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thanh kiểm tra để xác định sai phạm và xử lý theo quy định. Điều này đã được quy định trong Thông tư xác định chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG