Lạm phát năm nay chỉ 2%

TP - Ủy  ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTC) vừa công bố báo cáo nhận định tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và dự báo hết năm 2015, trong đó tái khẳng định lạm phát sẽ ở mức 2%, thấp nhất trong một thập kỷ qua.

Theo UBGSTC, mặc dù trong tháng 10 lạm phát (so cùng kì năm trước) giảm xuống 0% (bằng mức của tháng trước đó) nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức 2,4%, là mức ổn định của lạm phát cơ bản trong suốt 8 tháng gần đây. Căn cứ diễn biến của giá dầu, UBGSTC giữ nguyên  dự báo lạm phát năm 2015  ở mức 2% công bố ngày 1/10 trước đó. Đây cũng là mức lạm phát thấp kỷ lục trong suốt thập kỷ qua.

Về lãi suất, nhờ lạm phát ở mức thấp nên có cơ sở để duy trì mặt bằng lãi suất thấp, tỷ giá tiếp tục ổn định. “Mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức lãi suất thấp hợp lý trong năm 2015”, UBGSTC nhận xét.

UBGSTC cho rằng, tăng trưởng GDP tiếp tục hướng tới mục tiêu cả năm là 6,5% như dự báo trước đây. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế các quý tiếp theo có xu hướng chậm lại một phần do kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, một phần do cơ cấu kinh tế trong nước chậm được cải cách, chưa tạo được động lực mới cho tăng trưởng, trong khi đó, dư địa chính sách (tài khóa và tiền tệ) ngày càng bị thu hẹp, khó có thể thực thi chính sách kích thích kinh tế.

Dự báo lạm phát năm 2016, UBGSTC cho biết sẽ cao hơn năm 2015 do giá cả một số mặt hàng cơ bản và dịch vụ công tiếp tục được điều chỉnh. Tuy nhiên, do giá cả trên thị trường quốc tế tiếp tục thấp và cầu trong nước chưa tăng mạnh, CPI được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp, khoảng 3,5% - 4,5%, tùy thuộc vào mức độ cải cách giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công.

MỚI - NÓNG