Lâm Đồng nỗ lực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng, đầu năm 2022, toàn tỉnh còn 9.731 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, chiếm tỷ lệ 2,87%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 6.739 hộ, chiếm tỷ lệ 8,55%; hộ cận nghèo còn 13.821 hộ, chiếm tỷ lệ 4,07%, trong đó hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 8.211 hộ, chiếm tỷ lệ 10,47%.

Triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng tập trung, tránh manh mún, dàn trải, hiệu quả thấp; lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với nhu cầu, khả năng của người nghèo, gắn với đầu ra của sản phẩm.

Công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo được quan tâm triển khai sâu rộng đến toàn thể các tầng lớp nhân dân. Các địa phương thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và nông thôn mới, các dự án để hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, vật tư, thiết bị phục vụ nông nghiệp từ các nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và đối ứng của người dân để phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Lâm Đồng nỗ lực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững ảnh 1

Mô hình trồng bơ sáp ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng góp phần giảm nghèo bền vững

Song song đó, ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh đối ứng 16.000 triệu đồng/năm theo Quyết định 48/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại 21 xã nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh cũng hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo, 40% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình,70% mức đóng cho học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, với kinh phí trên 25.000 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó còn huy động nguồn vốn xã hội hóa thông qua quỹ “ Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, với kinh phí huy động trên 40.000 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương để phát triển sản xuất, làm nhà ở, mua thẻ BHYT,….

Lâm Đồng nỗ lực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững ảnh 2
Tặng quà cho người nghèo và người khuyết tật

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, giao đất sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, làm nhà ở cho hộ nghèo, cung cấp vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội,… các chương trình, dự án về khuyến nông, dạy nghề, xuất khẩu lao động, trợ cấp xã hội được triển khai đồng bộ đã tác động trực tiếp tăng thu nhập, nâng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với người nghèo, đồng bào dân tộc. Các nguồn vốn hỗ trợ cho hộ dân được ưu tiên đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tập trung, không dàn trải nhằm tạo hiệu quả nội lực căn bản để hộ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

Phong trào thi đua sản xuất làm giàu trong nhân dân ngày càng cao, nhiều hộ gia đình hộ nghèo đã tự lực tận dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thoát nghèo. Hiệu quả từ các chương trình đầu tư trực tiếp và gián tiếp cho các hộ dân đã tác động tích cực đến đời sống, tư tưởng và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Các sở, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp triển khai lồng ghép chương trình giảm nghèo bền vững vào các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức tự chủ của cộng đồng và người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng, việc triển khai công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, như: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, gây lúng túng cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo còn hạn chế trong đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đảm bảo thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chung của cả nước. Đảm bảo nguồn vốn cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Giảm tỷ lệ hộ tái nghèo, tái cận nghèo hằng năm xuống dưới 10% so với tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững đến các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo. Đồng thời, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; có chính sách tôn vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

MỚI - NÓNG
Qua đỉnh đợt rét Hà Nội chuẩn bị ấm dần lên
Qua đỉnh đợt rét Hà Nội chuẩn bị ấm dần lên
TPO - Theo các chuyên gia Khí tượng nhận định hiện tại ( ngày 3/12) miền Bắc đã qua đỉnh đợt rét tăng cường lần này. Nền nhiệt trung bình tại Bắc Bộ có biên độ dao động lớn hơn. Dự kiến thời tiết khu vực Thủ đô Hà Nội có xu hướng giảm rét và ấm dần lên, có thể duy trì trong đầu tuần tới.