Kỹ thuật bón thúc cây lúa Xuân bằng phân bón Văn Điển

Kỹ thuật bón thúc cây lúa Xuân bằng phân bón Văn Điển
TP - Cây lúa xuân và đông xuân cấy vào tháng 1- 3, ở giai đoạn đầu phát triển trên nền nhiệt độ thấp 12 - 20oC nên phát triển chậm, nhiều yếu tố môi trường bất lợi gây cho cây lúa nhiều sâu và bệnh, đặc biệt các bệnh nghẹt rễ, rễ đen làm cho cây kém sinh trưởng, nhất là ở những chân ruộng chua, nhiễm mặn, đất giàu sét, nhiều kim loại nặng (Fe, Al…). 

Nếu bón phân lân thông thường dễ chuyển thành dạng khó hòa tan tồn trữ lại trong đất, cây trồng khó có thể hút được lượng lân đã bón. Do vậy lân nung chảy Văn Điển rất thích hợp với các chân đất khó khăn, nếu bón 15- 20 kg/sào Bắc bộ còn có tác dụng khử chua tương đương 7- 10 kg vôi bột làm cho lúa chóng bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh hữu hiệu. 

Trong vụ xuân, nhiệt độ đầu vụ thấp nên ưu tiên bón kali sớm và nhiều hơn vụ khác. Nếu đất được trồng nhiều vụ, thời gian đất được nghỉ ngắn (3- 4 vụ/năm) cần chú ý bón lót kali. Ngược lại, những chân ruộng chỉ cấy hai vụ lúa và có điều kiện cày ải trong vụ đông thì chỉ cần bón ít và thúc vào các thời kì cây cần nhất (đứng cái làm đòng và trước trổ). Bước vào thời kỳ đẻ nhánh vào lúc nền nhiệt độ cao dần  20- 30oC cây lúa phát triển và phát dục nhanh hơn, cần chú ý bón đạm và kali để đón đòng và giúp cây lúa chắc hạt. 

Để giúp bà con nông dân sử dụng phân bón có hiệu quả cao trong thời kỳ cây lúa đẻ nhánh, Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển đang cung ứng cho sản xuất phân đa yếu tố chuyên dùng bón lót NPK 10:12:5 và bón thúc cho lúa đẻ nhánh NPK 16.5.17, cung cấp cân đối và đầy đủ 19 chất dinh dưỡng cùng một lúc cho cây lúa trong suốt thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng. Bà con nông dân ở Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Thái Nguyên... đã quen dùng phân chuyên thúc lúa NPK Văn Điển nhiều năm cho kết quả tốt, tiết kiệm 1 lần bón phân nuôi đòng, nuôi hạt, cây lúa khoẻ, đẻ sớm, đẻ gọn, số dảnh hữu hiệu cao, giàn lúa đồng đều, cứng cây, dày lá, ít sâu bệnh gây hại, lá đòng bền, có màu xanh vàng sáng, hạt mẩy, vỏ hạt sáng, tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh và những yếu tố bất lợi về thời tiết, giảm thuốc BVTV, năng suất cao, chất lượng gạo tốt, cải thiện độ chua của đất, hạn chế rong rêu, giảm lượng vôi bón ở chân ruộng chua, trũng, giảm chi phí chăm bón. Đây là lựa chọn thông thái của bà con nông dân làm nên vụ xuân bội thu.

Cách bón:

Bón lót: Đối với lúa cấy: Bón lúc bừa hoặc trước khi bừa lần cuối, cùng với phân chuồng để vùi sâu phân xuống dưới, sau đó để lắng đất, gạn bớt nước trong rồi mới cấy. Trường hợp nước lớn, ruộng có bờ bao, nước không chảy vẫn bón bình thường, lưu ý tránh không để chảy mất nước đục sẽ mất phân. Đối với lúa gieo sạ: Bón ngay khi bừa chít trước khi lên luống gieo xạ.

Nếu không có phân chuồng thì bón tăng lượng phân ĐYT NPK 6.11.2 (dạng trộn 3 hạt)  hoặc phân ĐYT NPK 5.10.3 (dạng vê viên) bón lót thêm 3-5 kg/sào.

Bón thúc:  Đối với lúa cấy:  Bón thúc ngay khi lúa ra lá mới (lá nõn dong). Đối với lúa gieo sạ: Bón khi cây lúa có 3,5 – 4 lá (lúa bắt đầu đẻ nhánh). Chỉ ở những chân ruộng mỏng mầu, ráo nước, cát pha thì mới phải bón thúc lần 2 vào thời kỳ đón đòng, dùng 4kg - 5kg NPK 16.5.17 để thúc vào buổi chiều tạnh nắng, tuyệt đối không để phân dính trên lá.

Lưu ý: Lúa đã  bón đủ liều lượng NPK Văn Điển theo hướng dẫn, không phải bón thêm đạm và các loại phân khác. Tuyệt đối không bón lai rai làm cây lúa sinh trưởng liên tục, nhiều lá, nhiễm sâu bệnh, làm cho năng suất và chất lượng giảm.

MỚI - NÓNG