Có 6 kết quả :

Liên tục ngả mũ kính cẩn

Liên tục ngả mũ kính cẩn

TP - Chính tả những năm 1970-1980 quy định rằng chỉ có mấy danh từ chung cần viết hoa: chữ Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, chữ Bác là chỉ Bác Hồ, chữ Người là cũng để nói về chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thôi.
Thành tựu

Thành tựu

TP - Các bác ngồi ở trà chanh chém gió, phừng phừng gây bão. Bác kính cận chém: Nước Nga vừa phóng thành công tàu vũ trụ đời mới nhất vào quỹ đạo.
Cao thủ

Cao thủ

TP - Anh chàng đeo kính cận, sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen, khoác túi da đen, đang đứng đợi xe buýt.