Có 4 kết quả :

Trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Trường Phong

'Không quay phim, chụp ảnh' tại nơi tiếp công dân có đúng luật?

TPO - Trao đổi với báo chí, Ủy viên Thường trực UB Pháp luật của QH Bùi Văn Xuyền cho rằng, việc Hà Nội ra một quy định căn cứ trên Luật Tiếp công dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân mà đặt ra những chế định không có trong luật là không phù hợp.