Không cưỡng chế DN nợ lệ phí hải quan

Không cưỡng chế DN nợ lệ phí hải quan
TP - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị hải quan không áp dụng biện pháp cưỡng chế, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan. 

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí hải quan, không phát sinh thêm thủ tục, không tăng chi phí trong quá trình chuyển tiền; Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu thực hiện ủy nhiệm thu lệ phí hải quan qua các hãng kinh doanh mạng viễn thông.

MỚI - NÓNG