Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu tại Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, cần khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của những người có uy tín, nhất là văn nghệ sĩ trong định hướng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Ngày 11/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín ảnh 1

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn.

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín ảnh 2

Ông Đặng Xuân Phương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Trong quá trình toàn cầu hoá và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa Việt Nam đã và đang phát triển và khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế. Điều đó đã mở ra cơ hội cho người dân Việt Nam được nâng cao tầm nhìn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sự hiểu biết về nền văn hóa thế giới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, đi cùng với quá trình toàn cầu hoá, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, kỷ nguyên số hóa đã và đang đặt ra rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều khó khăn thách thức cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam, nhất là công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng.

"Những sản phẩm văn hóa trên không gian mạng đã và đang trở thành nguồn thông tin ngày càng phong phú và đa dạng xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là thanh thiếu nhi. Không gian ảo bản chất là phản ánh ngày càng chân thật, đầy đủ, toàn diện mọi góc cạnh của cuộc sống.

Văn hóa phải thật sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ sớm, từ xa", ông Phương nêu rõ.

Ông Phương nhấn mạnh, thế hệ trẻ là đối tượng thụ hưởng nhiều nhất của các sản phẩm văn hóa, đồng thời là đối tượng có khả năng sáng tạo lớn nhất, tiềm năng nhất, đông đảo nhất tạo ra những sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia mang đậm đà bản sắc dân tộc. Hội thảo ngày hôm nay được tổ chức chính là góp phần khẳng định vai trò của thế trẻ trong việc giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

“Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Ông Nghĩa nhấn mạnh, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín ảnh 3

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao, thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều phong trào và hoạt động rất cụ thể để góp phần giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá. Đó là, sự xâm nhập của những sản phẩm “độc hại” đang tác động và ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội để tán phát các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục kiên trì đổi mới phương thức học tập… tiếp tục, kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của dân tộc; về vị trí, vai trò của văn hoá đối với quá trình phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

“Lan tỏa nhiều hơn nữa, đa dạng hơn nữa những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt, những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái, đoàn kết, thủy chung, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồng thời, khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của những người có uy tín, nhất là văn nghệ sĩ trong định hướng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, tổ chức Đoàn cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành liên quan đến xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, trò chơi trực tuyến… Đồng thời, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hoá, đầu tư, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hoá, các ý tưởng, sản phẩm văn hoá có giá trị cao, có sức lan toả lớn trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần thường xuyên tham mưu với các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đầu tư hơn nữa cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi được tham gia, được trải nghiệm, phát huy hết tài năng, năng khiếu.

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín ảnh 4

GS,TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi, phát huy vai trò người có uy tín ảnh 5

Gần 60 bài tham luận

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ” nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 60 bài tham luận của các đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Hội thảo được chia làm 2 phần chính. Phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng”. Phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

MỚI - NÓNG