TRỰC TIẾP: Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”.

Hội thảo do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

Hội thảo nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

TRỰC TIẾP: Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ"

Theo Ban tổ chức, hiện có gần 50 bài tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hội thảo sẽ được chia làm 2 phần chính. Phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng” và phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

Sau mỗi phần sẽ có phần thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.

Hội thảo khoa học “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Một số hình ảnh tại hội thảo.

TRỰC TIẾP: Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ ảnh 3
TRỰC TIẾP: Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ ảnh 4
TRỰC TIẾP: Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ ảnh 5

Điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn (các đơn vị cụm Đoàn trực thuộc dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm); livestream trực tiếp trên fanpage Cổng Thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên; Báo Tuổi trẻ TPHCM, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Các tỉnh, thành Đoàn mở điểm cầu nối tới tất cả Đoàn cấp huyện theo dõi và tương tác Tọa đàm.

MỚI - NÓNG