Có 10 kết quả :

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian giới thiệu khinh hạm lớp FTI với báo giới.

Pháp phát triển khinh hạm tên lửa thế hệ mới

Trong khuôn khổ hội chợ hải quân quốc tế Euronaval 2016 đang diễn ra tại Paris, Tập đoàn đóng tàu DCNS (Pháp) đã chính thức giới thiệu thế hệ khinh hạm tên lửa thế hệ mới thuộc lớp FTI. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian giới thiệu về dòng khinh hạm mới với báo giới.