Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII

TPO - Danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết; trong đó có 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội.

Nguyễn Hoàng Anh

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Quê quán: Hải Phòng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1

Chu Ngọc Anh

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 2

Nguyễn Thúy Anh

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
Quê quán: Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 3

Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 1964
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công Thương
Quê quán: Quảng Ngãi

Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 4

Nguyễn Xuân Anh

Năm sinh: 1976
Chức vụ: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 5

Hà Ban

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 6

Nguyễn Hòa Bình

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
Quê quán: Quảng Ngãi
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 7

Trương Hòa Bình

Năm sinh: 1955
Chức vụ: Bí thư Trung ương khóa XI, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 8

Dương Thanh Bình

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Quê quán: Cà Mau
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 9

Nguyễn Thanh Bình

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 10

Phan Thanh Bình

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM
Quê quán: An Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 11

 Nguyễn Văn Bình

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Quê quán: Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 12

Tất Thành Cang 

Năm sinh: 1971
Chức vụ: Phó bí thư Thành ủy TP HCM
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 13

Bùi Minh Châu

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 14

Lê Chiêm

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 15

Hà Ngọc Chiến

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Quê quán: Cao Bằng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 16

Nguyễn Nhân Chiến

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Quê quán: Bắc Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 17

Đỗ Văn Chiến

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Quê quán: Tuyên Quang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 18

Trịnh Văn Chiến 

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Quê quán: Thanh Hóa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 19

Hoàng Xuân Chiến

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 20

Phạm Minh Chính

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó ban Tổ chức Trung ương
Quê quán: Thanh Hóa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 21

Mai Văn Chính

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 22

Nguyễn Đức Chung 

Năm sinh: 1967
Chức vụ:  Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 23

Lê Viết Chữ

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 24

Nguyễn Tân Cương 

Năm sinh: 1966
Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu IV
Quê quán: Hà Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 25

Lương Cường

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị
Quê quán: Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 26

Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Quê quán: Bình Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 27

Trần Quốc Cường

Năm sinh: 1969
Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Đắc Lắc
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 28

Bùi Văn Cường

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 29

Phan Việt Cường

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 30

Nguyễn Xuân Cường

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Thứ trưởng Nông nghiệp
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 31

Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Quê quán: Tiền Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 32

Nguyễn Hồng Diên

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Thái Bình
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 33

Lê Diễn

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông
Quê quán: Bình Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 34

Nguyễn Văn Du

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Quê quán: Bắc Kạn
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 35

Đào Ngọc Dung

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
Quê quán: Hà Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 36

Nguyễn Chí Dũng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Thứ trưởng Kế hoạch - Đầu tư
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 37

Trịnh Đình Dũng

Năm sinh: 1956
Chức vụ: Bộ trưởng Xây dựng
Quê quán: Vĩnh Phúc
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 38

Đinh Tiến Dũng

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bộ trưởng Tài chính
Quê quán: Ninh Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 39

Mai Tiến Dũng

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Quê quán: Hà Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 40

Trần Trí Dũng

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Quê quán: Trà Vinh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 41

Võ Văn Dũng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó ban Nội chính Trung ương
Quê quán: Bạc Liêu
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 42

Phan Xuân Dũng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Chủ nhiệm UB KH - CN và MT
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 43

Lê Xuân Duy

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu II
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 44

Nguyễn Quang Dương

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 45

Vũ Đức Đam

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Thủ tướng
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 46

Huỳnh Thành Đạt

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM
Quê quán: Bến Tre
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 47

Nguyễn Khắc Định

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 48

Trần Đơn

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 49

Phan Văn Giang

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Trung tướng, Tư lệnh quân khu I
Quê quán: Thái Nguyên
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 50

Nguyễn Văn Giàu

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
Quê quán: An Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 51

Phạm Hồng Hà

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Thứ trưởng Xây dựng
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 52

Trần Hồng Hà

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Thứ trưởng Tài nguyên - Môi trường
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 53

Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 54

Nguyễn Đức Hải

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó chủ nhiệm UB kiểm tra Trung ương
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 55

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban VH GD TTN
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 56

Hoàng Trung Hải

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó Thủ tướng
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 57

Bùi Văn Hải

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Quê quán: Bắc Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 58

Ngô Thị Thanh Hằng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 59

Nguyễn Mạnh Hiển

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 60

Phùng Quốc Hiển

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Chủ nhiệm ủy ban Tài chính - Ngân sách
Quê quán: Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 61

Bùi Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó chủ nhiệm UB kiểm tra Trung ương
Quê quán: Hà Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 62

Lê Minh Hoan

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Quê quán: Đồng Tháp
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 63

Vương Đình Huệ

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 64

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 65

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Tổng Giám đốc tập đoàn Viễn thông quân đội
Quê quán: Bắc Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 66

Lữ Văn Hùng

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Hậu Giang
Quê quán: Hậu Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 67

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 68

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Quê quán: Quảng Trị
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 69

Đinh Thế Huynh

Năm sinh: 1953
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 70

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 71

Thuận Hữu

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 72

Lê Minh Khái

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
Quê quán: Bạc Liêu
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 73

Nguyễn Đình Khang

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang
Quê quán: Bắc Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 74

Trần Việt Khoa

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 75

Điểu Kré

Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
Quê quán: Đắk Nông
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 76

Nguyễn Thế Kỷ

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 77

Hoàng Thị Thúy Lan

Năm sinh: 1966
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Quê quán: Vĩnh Phúc
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 78

Tô Lâm

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Công an
Quê quán: Hưng Yên
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 79

Chẩu Văn Lâm

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
Quê quán: Tuyên Quang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 80

Hầu A Lềnh

Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc
Quê quán: Lào Cai
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 81

Ngô Xuân Lịch

Năm sinh: 1954
Chức vụ: Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Quê quán: Hà Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 82

Nguyễn Hồng Lĩnh

Năm sinh: 1964
Chức vụ:  Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 83

Lê Thành Long

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Quê quán: Thanh Hóa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 84

Nguyễn Đức Lợi

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Tổng giám đốc TTX Việt Nam
Quê quán: Quảng Trị
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 85

Nguyễn Văn Lợi

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Quê quán: TPHCM
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 86

Võ Minh Lương 

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Trung tướng Tư lệnh quân khu VII
Quê quán: Quảng Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 87

Uông Chu Lưu

Năm sinh: 1955
Chức vụ: Phó chủ tịch Quốc hội
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 88

Lê Trường Lưu

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 89

Trương Thị Mai

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội
Quê quán: Quảng Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 90

Phan Văn Mãi

Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre
Quê quán: Bến Tre
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 91

Trần Thanh Mẫn

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam
Quê quán: Hậu Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 92

Phạm Bình Minh

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 93

Trần Bình Minh

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 94

Châu Văn Minh

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 95

Lại Xuân Môn

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 96

Giàng Páo Mỷ

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Quê quán: lai Châu
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 97

Phạm Hoài Nam

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
Quê quán: Bình Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 98

Nguyễn Phương Nam

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Quê quán: Cà Mau
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 99

Bùi Văn Nam

Năm sinh: 1955
Chức vụ: Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 100

Trần Văn Nam

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Quê quán: Bình Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 101

Nguyễn Văn Nên

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Quê quán: Tây Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 102

Lê Thị Nga

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 103

Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm sinh: 1954
Chức vụ:  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội
Quê quán: Bến Tre
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 104

Nguyễn Thanh Nghị

Năm sinh: 1976
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
Quê quán: Cà Mau
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 105

Trương Quang Nghĩa

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 106

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 107

Phùng Xuân Nhạ

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Quê quán: Hưng Yên
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 108

Nguyễn Thiện Nhân

Năm sinh: 1953
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Quê quán: Trà Vinh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 109

Cao Đức Phát

Năm sinh: 1956
Chức vụ: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 110

Đoàn Hồng Phong

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 111

Nguyễn Thành Phong

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM
Quê quán: Bến Tre
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 112

Tòng Thị Phóng

Năm sinh: 1954
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội
Quê quán: Sơn La
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 113

Hồ Đức Phớc

Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 114

Nguyễn Hạnh Phúc

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 115

Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 1954
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó thủ tướng
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 116

Võ Văn Phuông

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Quê quán: Tây Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 117

Trần Quang Phương

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 118

Trần Đại Quang

Năm sinh: 1956
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại tướng, Bộ trưởng Công an
Quê quán: Ninh Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 119

Hoàng Đăng Quang

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 120

Lê Hồng Quang

Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang
Quê quán: Tiền Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 121

Trần Lưu Quang

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
Quê quán: Tây Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 122

Lê Thanh Quang

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Quê quán: Khánh Hòa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 123

Hoàng Bình Quân

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 124

Phạm Văn Rạnh

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Long An
Quê quán: Long An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 125

Trần Văn Rón

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Quê quán: Vĩnh Long
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 126

Vũ Hải Sản

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu 3
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 127

Phan Văn Sáu

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương
Quê quán: Đồng Tháp
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 128

Lê Đình Sơn

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 129

Bùi Thanh Sơn

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Thứ trưởng Ngoại giao
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 130

Nguyễn Thanh Sơn

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương
Quê quán: Kiên Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 131

Trần Văn Sơn

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 132

Thào Xuân Sùng

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Trung ương
Quê quán: Sơn La
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 133

Đỗ Tiến Sỹ

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Quê quán: Hưng Yên
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 134

Lê Vĩnh Tân

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Thứ trưởng Nội vụ
Quê quán: Đồng Tháp
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 135

Nguyễn Đức Thanh

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 136

Vũ Hồng Thanh

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh
Quê quán: Hải Dương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 137

Lâm Phương Thanh

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 138

Trần Sỹ Thanh

Năm sinh: 1971
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 139

Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1967
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Quê quán: Ninh Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 140

Phạm Viết Thanh

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 141

Lê Văn Thành

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Quê quán: Hải Phòng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 142

Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Công an
Quê quán: Ninh Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 143

Đinh La Thăng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bộ trưởng Giao thông Vận tải
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 144

Huỳnh Chiến Thắng

Năm sinh: 1965
Chức vụ: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9
Quê quán: Nam Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 145

Sơn Minh Thắng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Quê quán: Trà Vinh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 146

Nguyễn Xuân Thắng

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 147

Nguyễn Văn Thể

Năm sinh: 1966
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
Quê quán: Đồng Tháp
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 148

Nguyễn Ngọc Thiện

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 149

Định Thị Ngọc Thịnh

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng
Quê quán: Quảng Nam
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 150

Lê Thị Thủy

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó tổng thanh tra Chính phủ
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 151

Võ Văn Thưởng

Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó bí thư thường trực TP HCM
Quê quán: Vĩnh Long
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 152

Nguyễn Xuân Tiến

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 153

Bùi Văn Tỉnh

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Quê quán: Hòa Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 154

Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Quê quán: Ninh Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 155

Phạm Thị Thanh Trà

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Yên Bái
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 156

Phan Đình Trạc

Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó trưởng ban thường trực, Ban Nội chính trung ương
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 157

Dương Văn Trang

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Quê quán: Quảng Ngãi
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 158

Lê Minh Trí

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
Quê quán: TPHCM
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 159

Nguyễn Phú Trọng

Năm sinh: 1944
Chức vụ: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 160

Lê Hoài Trung

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Thứ trưởng Ngoại giao
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 161

Trần Quốc Trung

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Quê quán: Hậu Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 162

Đào Việt Trung

Năm sinh: 1959
Chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Quê quán: Đồng Tháp
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 163

Mai Trực

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Quê quán: Khánh Hòa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 164

Bế Xuân Trường

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Quốc phòng
Quê quán: Cao Bằng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 165

Trần Cẩm Tú

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 166

Trương Minh Tuấn

Năm sinh: 1960
Chức vụ:  Thứ trưởng Thông tin và Truyền Thông
Quê quán: Quảng Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 167

Nguyễn Thanh Tùng

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
Quê quán: Bình Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 168

Trần Văn Túy

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Quê quán: Bắc Ninh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 169

Đỗ Bá Tỵ

Năm sinh: 1954
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 170

Huỳnh Tấn Việt

Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
Quê quán: Phú Yên
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 171

Võ Trọng Việt

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Quốc phòng
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 172

Nguyễn Đắc Vinh

Năm sinh: 1972
Chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Quê quán: Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 173

Triệu Tài Vinh

Năm sinh: 1968
Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang
Quê quán: Hà Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 174

Nguyễn Chí Vịnh

Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 175

Lê Huy Vịnh

Năm sinh: 1961
Chức vụ: Trung tướng, Tư lệnh quân chủng phòng không không quân
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 176

Nguyễn Văn Vịnh

Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
Quê quán: Yên Bái
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 177

Lê Quý Vương

Năm sinh: 1956
Chức vụ: Thượng tướng, Thứ trưởng Công an
Quê quán: Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 178

Trần Quốc Vượng

Năm sinh: 1953
Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Quê quán: Thái Bình
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 179

Võ Thị Ánh Xuân

Năm sinh: 1970
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Quê quán: An Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 180

Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1972
Chức vụ: Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 181

Ngô Đông Hải

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1970
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 182

Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1976
Chức vụ: Bí thư quận ủy quận 2, TP HCM
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 183

Đoàn Minh Huấn

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1971
Chức vụ: Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 184

Y Thanh Hà Niê Kdăm

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1973
Chức vụ: Bí thư Thành ủy Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 185

Đặng Quốc Khánh

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1976
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 186

Đào Đồng Lan

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1971
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Lao động TB&XH
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 187

Lâm Văn Mẫn

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1970
Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 188

Hồ Văn Niên

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1975
Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 189

Nguyễn Hải Ninh

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1976
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lắk
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 190

Lê Quốc Phong

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1978
Chức vụ: Bí thư Trung ương Đoàn
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 191

Châu Thị Mỹ Phương

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1975
Chức vụ: Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 192

Bùi Nhật Quang

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1975
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 193

Thái Thanh Quý

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1975
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 194

Bùi Chí Thành

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1974
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 195

Vũ Đại Thắng

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1975
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 196

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1973
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Quê quán: Hà Nội
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 197

Nguyễn Khắc Toàn

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1970
Chức vụ: Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 198

Lê Quang Tùng

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1971
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Quê quán: Hà Tĩnh
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 199

Bùi Thị Quỳnh Vân

Ủy viên dự khuyết 
Năm sinh:
 1974
Chức vụ: Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Infographic 200 ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII ảnh 200
MỚI - NÓNG
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
Bà Trần Thị Diệu Thuý tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
TPO - Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bốn Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Đoàn Trung, Phạm Chí Tâm, Lê Thị Kim Thúy và Phùng Thái Quang.