Hèn chi!

Hèn chi!
TP - - Tuổi nào rồi mà còn say sưa đọc Truyện cổ tích dzậy anh Hai? - Chú đọc hông, tui cho mượn? - Tuổi thơ tui ghiền nó lắm, có truyện chi trong đó mà tui hông nhớ nằm lòng…

- Dzậy chú thích truyện chi trong đó nhứt?

- Các truyện thích như nhau, từ Tấm Cám, Thạch Sanh đến Sự tích Trầu Cau, Sơn Tinh, Thủy Tinh…Còn anh Hai đang khoái truyện chi?

- Tui sướng cái truyện Cây tre trăm đốt.

- Lạ ha! Truyện đó có chi đặc sắc mà anh Hai khoái dzậy?

- Nói chú nghe nè! Thiên hạ có truyện Alibaba và 40 tên cướp, chỉ cần một câu thần chú Vừng ơi mở cửa là kho báu hiện ra. Truyện cổ tích của ta có thua kém chi đâu, cũng có câu thần chú: Khắc xuất, khắc nhập là cây tre thành trăm đốt, trăm đốt thành cây tre…

- Chỉ dzậy thôi mà anh Hai mê?

- Nói chú hay, anh mê là mê tính thời sự và sức sống bền vững của nó ấy.

- Tui chưa thấy sự liên quan!

- Chân thành khuyên chú tăng cường ăn muối I ốt dzô. Nói lẹ cho chú sáng ra này. Chuyện từ ngày xửa ngày xưa, lâu lẩu lầu lâu rồi, thế mà thời nay người ta vẫn áp dụng đầy ra đó.

- Là sao ta?

- Là dzầy! Nếu thích thì người ta gộp hai ba kì thi, ba bốn đơn vị, năm sáu ngành nghề vào làm một. Hết đoạn khắc nhập. Khi không thích, người ta chia tách một trong ba, hai trong bốn, ba trong sáu. Xong đoạn khắc xuất. Nếu người cầm trịch cà lăm, khắc xuất, khắc nhập hoài là thiên hạ quay con mòng mòng luôn.

- Hèn chi có người biểu, bệnh tiền đình có nguy cơ gia tăng!

MỚI - NÓNG