Có 8 kết quả :

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian qua KBNN đã vận động các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để giao dịch với KBNN, hạn chế những nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí của đơn vị, doanh nghiệp và người dân.
Hệ thống Kho bạc Nhà nước: những bước tiến vững chắc trong hệ thống quản lý tài chính

Hệ thống Kho bạc Nhà nước: những bước tiến vững chắc trong hệ thống quản lý tài chính

Kho bạc Nhà nước trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những bước tiến vững chắc, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính - ngân sách quốc gia; ngày càng góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và sự phát triển của ngành Tài chính nói riêng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019

Ngày 17/12/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống KBNN. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng cán bộ chủ chốt KBNN và 63 điểm cầu trực tuyến tại Kho bạc địa phương.