Hậu Giang chi 13 tỷ đồng để tinh giản 74 biên chế

TPO - UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2021 đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 58 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 16 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Ngày 12/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến thống nhất thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2021 đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, gồm 58 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 16 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Trong đó, các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước có 9 người (2 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 7 người hưởng chính sách thôi việc ngay). Các đơn vị sự nghiệp công lập có 64 người (56 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 8 người hưởng chính sách thôi việc ngay). Cán bộ, công chức cấp xã có 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Trong các lý do tinh giản đối với 74 biên chế nói trên, có nhiều trường hợp “Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế”…

Tổng kinh phí thực hiện tinh giản biên chế lần này dự kiến hơn 13,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kinh phí và dự toán kinh phí để cấp cho các đối tượng được phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ và báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Hậu Giang chi 13 tỷ đồng để tinh giản 74 biên chế ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao các quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao các quyết định bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo sở ban ngành.

Cụ thể, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phong Minh giữ chức Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/12/2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Sở Y tế, thời gian giữ chức vụ từ ngày 12/12/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bà Trần Phượng Quyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/1/2021.

Ông Lê Thanh Việt giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT, thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/1/2021.

Ông Võ Hoàng Khải giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thời hạn từ ngày 12/12/2020 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 12/12/2020…

MỚI - NÓNG