Hà Nội xem xét điều chỉnh giá đất, sáp nhập tổ dân phố

Điều chỉnh giá đất sẽ có tác động ra sao đến bất động sản? Ảnh: Minh Tuấn
Điều chỉnh giá đất sẽ có tác động ra sao đến bất động sản? Ảnh: Minh Tuấn
TPO - Sáng 26-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định về điều chỉnh giá đất, xem xét và quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố .

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, HĐND thành phố vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một - kỳ họp thường lệ, thông qua 17 nghị quyết, bảo đảm đúng quy định và hiện nay, các nghị quyết của HĐND thành phố đang được triển khai ở các cấp. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và triển khai thực hiện một số quy định mới của trung ương mà HĐND thành phố phải quyết định, trên cơ sở thống nhất với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung xem xét một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền.

Thứ nhất, HĐND thành phố xem xét và quyết nghị về giá các loại đất trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024. Bởi theo quy định của Luật Đất đai, bảng giá đất của các địa phương được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1-1 của năm đầu kỳ. Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 3-12-2014 và UBND thành phố quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014, có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2019, nên việc xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ 1-1-2020 là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Thứ hai, HĐND thành phố xem xét và quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 3-12-2018, Nghị định 34/2019/NĐ-CP và các kế hoạch của Thành ủy về chủ trương kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn các tổ chức chính trị cơ sở, UBND thành phố đã xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát thực trạng về tổ chức thôn, tổ dân phố trên địa bàn, dự kiến phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm điều kiện quy mô theo quy định.

Việc kiện toàn thôn, tổ dân phố để có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân theo chỉ đạo của Thành ủy là rất cần thiết và đúng quy định của luật.

MỚI - NÓNG