Hà Nội thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, đầu năm 2022, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội dự kiến được tổ chức lại thành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2016, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Quyết định 29 bổ sung điểm i khoản 4, điều 2 của Quyết định số 42. Theo đó, Sở TT&TT được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn thành phố.

Quyết định mới cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 3 Quyết định số 42. Cụ thể, Sở TT&TT có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Trung tâm Dữ liệu nhà nước; Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội; Trung tâm Đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT Hà Nội là những đơn vị do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Quyết định này, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ tổ chức lại thành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội.

Trung tâm Đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội được thành lập dựa trên sáp nhập hai đơn vị: Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội với Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Theo Quyết định, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

MỚI - NÓNG
Ảnh hưởng bão số 2 tới Hà Nội như thế nào?
Ảnh hưởng bão số 2 tới Hà Nội như thế nào?
TPO - Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay Bão số 2 biến động, hướng tiến vào đất liền Quảng Ninh. Chịu ảnh hưởng chung, khu vực Thủ đô Hà Nội trong 48 giờ tới có mưa tăng cường liên tiếp với lượng trung bình từ 100 - 200mm, cục bộ 300mm. Một số khu vực có thể đón mưa lớn hơn dự kiến.