Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ giám sát tại các Kỳ họp, xem xét báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2023 của thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục thi hành án dân sự thành phố và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

HĐND thành phố cũng sẽ chất vấn Chủ tịch UBND thành phố, thành viên khác của UBND thành phố, Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố và cá nhân liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, năm 2023, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND thành phố sẽ giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, sẽ thực hiện giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo quy định của Luật, trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; các cơ chế, chính sách của thành phố…

MỚI - NÓNG