Hà Nội kiện toàn chức danh ủy viên UBND thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại kỳ họp tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; kiện toàn chức danh ủy viên UBND thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 07/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) diễn ra 1 ngày, dự kiến ngày 8/4.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung, gồm: Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 và phân bổ Kế hoạch năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống y tế và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, tu bổ di tích giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; thống nhất về nguyên tắc giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND thành phố “Thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

HĐND thành phố cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; kiện toàn chức danh ủy viên UBND thành phố.

Để chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố phân công các ban HĐND phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố; chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố trình xin ý kiến Thành ủy về các nội dung trình tại kỳ họp theo đúng quy định; phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND thành phố. Phân công lãnh đạo UBND thành phố, ủy viên UBND thành phố trình bày báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Để bảo đảm thời gian thẩm tra của các ban HĐND thành phố và đúng quy định, Thường trực HĐND thành phố thống nhất cho phép đưa ra khỏi nội dung kỳ họp đối với những tài liệu gửi chậm và không đủ hồ sơ so với quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Có những việc họp '5 lần 3 lượt' vẫn chưa giải quyết xong
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Có những việc họp '5 lần 3 lượt' vẫn chưa giải quyết xong
TPO - Theo ông Phan Văn Mãi, những vướng mắc trong công tác đầu tư công đến từ vấn đề quy hoạch, đất đai, bồi thường, tái định cư đến thủ tục dự án, quyết toán…  Hiện tại, UBND TPHCM đang thành lập tổ chuyên trách theo dõi hằng ngày, xác định hiện tại có bao nhiêu nội dung đến hạn và nhắc các sở, ngành, địa phương.