Có 9 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Chồng thất thểu lê về nhà xin vợ 'gánh' giúp nợ 'tình phí'

TPO - Đành rằng hiện nay chồng chị đã thú tội, anh ấy mong chị bỏ qua để anh ấy được trở về cùng chị và các con. Song thói đời ăn quen dễ bén mùi, rồi ăn mãi mà không biết chán đó chị ạ. Nay anh ấy mang nợ vì bao gái, hết đường trả rồi mới làm bộ ăn năn, hối hận để chị mềm lòng mà chung gánh nợ cùng anh ấy thôi.