Có 304 kết quả :

Trứng gà rẻ chưa từng có

Trứng gà rẻ chưa từng có

TPO - Sức tiêu thụ trứng của nhiều doanh nghiệp sản xuất, bếp ăn công nghiệp giảm mạnh khiến trứng gà giá chỉ từ 14.000-18.000 đồng/chục, bằng 2/3 so với năm ngoái.