Hội đồng hiến pháp phải có thực quyền

Hội đồng hiến pháp phải có thực quyền

TP - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần đầu tiên quy định việc thành lập cơ quan hiến định độc lập là Hội đồng Hiến pháp (điều 120 của Dự thảo). Đây là thiết chế mới, chưa có thực tiễn trong tổ chức, hoạt động ở nước ta.
Làm rõ vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

Làm rõ vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

TP - Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong hệ thống chính trị và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội là nội dung được các chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố tập trung đóng góp ý kiến tại Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 8-3.
Bà Phan Bích Thiện đóng góp ý kiến tại Hội nghị Ảnh: MH

Hiến pháp phải để toàn dân hiểu

TP - Hôm qua, kiều bào Việt Nam (VN) sinh sống ở nước ngoài đã góp ý kiến cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Nhiều ý kiến cho rằng Hiến pháp cần phải ngắn, gọn, súc tích, để toàn dân đều có thể đọc, hiểu và làm theo. Cuộc lấy ý kiến do Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức ngày 17- 1.