Cầu hiền

Cầu hiền

TP - "Nước nhà cần phải được kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài đức..." - Trích thư của Hồ Chủ tịch gửi các địa phương chiêu mộ người hiền tài.