Có 5 kết quả :

Đường sắt xin thêm 7.140 tỷ đồng cải tạo hạ tầng

Đường sắt xin thêm 7.140 tỷ đồng cải tạo hạ tầng

TPO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) kiến nghị các bộ ngành bổ sung thêm hơn 7.100 tỷ đồng ngân sách nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường sắt, bên cạnh số vốn trên 15.000 tỷ đồng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Lãnh đạo VNR kỳ vọng những khoản đầu tư này có thể nâng cao cạnh tranh cho đường sắt, đặc biệt khai thác tàu hàng.