Dùng sai mục đích nhà công vụ có thể bị xử lý hình sự

Dùng sai mục đích nhà công vụ có thể bị xử lý hình sự
TP - Bộ Xây dựng vừa ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ. 

Theo đó, thông tư nêu rõ hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, gồm: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở công vụ; Cho thuê nhà ở công vụ không đúng đối tượng; Chuyển đổi, chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào; Cho người khác mượn, ở nhờ một phần hoặc toàn bộ nhà công vụ; Cải tạo, sửa chữa nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà ở công vụ... Người có hành vi vi phạm nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường. 

Đặc biệt, dự thảo cũng nêu rõ: “Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định về quản lý vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê nhà ở công vụ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm