Có 6 kết quả :

BHXH Hải Dương tạo thuận lợi tối đa giải quyết thủ tục để DN, người lao động nhận được hỗ trợ từ nhà nước.

Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội giúp DN vượt khó do dịch COVID-19

Chính phủ tiếp tục ban hành thêm 3 chính sách về Bảo hiểm xã hội (BHXH) để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Các chính sách này được DN rất mong chờ để có thể giảm bớt khó khăn trước mắt, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động.
Nếu có một nửa số lao động phải tạm nghỉ việc, hoặc dịch bệnh làm thiệt hại 50% số tài sản, doanh nghiệp được lùi thời hạn đóng BHXH tới tháng 6.

Lùi đóng BHXH tới hết tháng 6 cho doanh nghiệp gặp khó do dịch Covid-19

TPO - Doanh nghiệp có phân nửa lao động phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được lùi thời hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 6/2020. Trường hợp tới thời điểm trên vẫn chưa hết dịch, BHXH Việt Nam có thể gia hạn tới cuối năm. Đây là giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
Dù tuổi nghỉ hưu được tăng lên, nhưng người làm việc trong một số điều kiện nặng nhọc, độc hại, suy giảm khả năng lao động... sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật mới

TPO - Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, với việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường từ 60 lên 62 tuổi với nam, và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. Cùng đó, người lao động được phép nghỉ hưu trước tuổi, hoặc nghỉ hưu muộn hơn, theo từng điều kiện khác nhau.