Có 4 kết quả :

Đệ nhất hát Kiến tại buồn vô đối

Đệ nhất hát Kiến tại buồn vô đối

TP - Một lão ngư dân tuổi đã ngoài 60, ông khẳng định một câu chắc bắp: “Hát Kiến tại, đời tôi không còn có đối thủ !”. Ông gửi lời thách đấu thi tài đến mọi người biết lối hát Kiến tại khắp cả nước…