Doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nào phải bỏ?

Doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nào phải bỏ?
TP - Doanh nghiệp nhà nước vẫn rất cần thiết vì có những công việc tư nhân không muốn làm vì lợi nhuận thấp nhưng xã hội lại rất cần.

> Chưa tháo gỡ được nút thắt về đất đai

Ví dụ như cấp nước sạch, làm đường giao thông lên vùng sâu, vùng cao. Doanh nghiệp nhà nước đang phải gánh vác trách nhiệm xã hội rất lớn và chúng ta phải nhìn nhận khách quan.

Tôi thấy, nếu phê phán Vinashin, Vinalines, tôi hoàn toàn nhất trí, nhưng cứ nói chung là doanh nghiệp nhà nước thế này thế kia thì chưa hẳn vì họ đang phải gánh trách nhiệm xã hội, chính trị.

Tuy nhiên, những lĩnh vực không cần doanh nghiệp nhà nước mà lại cứ cố tình đưa vào là không được. Ví dụ như xây dựng nhà ở tại đô thị thì không cần doanh nghiệp nhà nước, hoàn toàn có thể vận hành theo thị trường.

Minh Tuấn
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG