Có 15 kết quả :

Cò xưa, cò nay

Cò xưa, cò nay

TP - Con cò bay lả bay la/ Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng…Tuyệt thật! Nó phải thế chứ! Chỉ cần đọc thôi, chưa cần giai điệu Quan họ mà mình đã thấy nó yên ả, nó thanh bình, nó gợi gợi là…