Có 361 kết quả :

Điểm sàn ĐH Y Hà Nội cao nhất 23 điểm

Điểm sàn ĐH Y Hà Nội cao nhất 23 điểm

TPO - Trường ĐH Y Hà Nội ĐH Y Hà Nội lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 23 điểm với các ngành Y khoa, Y học Cổ truyền và Răng Hàm Mặt. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 23 điểm với các ngành Y khoa, Y học Cổ truyền và Răng Hàm Mặt.
Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh chụp tại lễ khai giảng năm học mới năm 2020

Công bố điểm sàn nhóm ngành Sư phạm từ 17 - 19 điểm

TPO - Hôm nay, Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo trình độ giáo viên đại học và ngành giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021, đã họp. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng năm nay.