Điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học cao nhất Đại học Hà Nội, chót vót 36,42 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022 dao động từ 30,32 đến 36,42 điểm (trên thang điểm 40), trong đó ngành cao điểm nhất là ngành Hàn Quốc học, trung bình trên 9 điểm/môn.

Đại học Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2022. Với điểm ngoại ngữ nhân hệ số hai theo thang 40, Hàn Quốc học vẫn là ngành học lấy điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Hà Nội lên tới 36,42, nhưng giảm hơn năm ngoái (37,55 điểm).

Tiếp theo là là điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung quốc và Ngôn ngữ Anh, lần lượt là 35,92 và 35,55 điểm.

Có ba ngành của Đại học Hà Nội lấy điểm theo thang 30 là ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và truyền thông đa phương tiện. Điểm chuẩn của ba ngành này lần lượt là: 24,45 - 24,5 – 26 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học cao nhất Đại học Hà Nội, chót vót 36,42 điểm ảnh 1
MỚI - NÓNG