Đề nghị bổ sung nhiều trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt
TPO - Các trường hợp bị thanh tra, kiểm tra, đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế… được đề nghị bổ sung tạm hoãn xuất cảnh.

Chiều 28/10, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng- An ninh báo cáo giải trình Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ông Võ Trọng Việt cho biết, một số ý kiến đề nghị quy định chi tiết trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh vì lý do quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trao trả về nước.

Giải trình các ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ đề nghị giao cho Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đối với từng cá nhân cụ thể và không quy định chi tiết trong Luật này.

“Trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trao trả về nước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiến hành cấp giấy tờ xuất nhập cảnh để đưa công dân về nước, nên không đưa vào diện chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh”, giải trình nêu rõ.

Cũng theo ông Võ Trọng Việt, một số ý kiến đề nghị bổ sung các quy định cụ thể về Hộ chiếu có gắn chíp điện tử; quy định mỗi một công dân được cấp tối đa bao nhiêu hộ chiếu… Về việc này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử tương tự như trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử, nên dự thảo Luật quy định chung, đồng thời có một số quy định áp dụng riêng đối với hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Đối với trường hợp hộ chiếu bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin, hết trang đóng dấu phải thực hiện thủ tục cấp mới. “Việc cấp hộ chiếu phải đúng đối tượng và mỗi đối tượng được cấp nhiều nhất mỗi loại một cuốn hộ chiếu; mỗi lần xuất cảnh, nhập cảnh chỉ được sử dụng một loại giấy tờ xuất nhập cảnh còn giá trị sử dụng”, ông Việt nêu.

Về các trường hợp tạm hoãn, trên cơ sở ý kiến và căn cứ tình hình thực tiễn, Uỷ ban Thường vụ đề nghị bổ sung tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp: “Người bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn”, “người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án”, “người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế” và “người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm