Đề nghị bỏ đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Giáo hội Phật giáo kêu gọi loại bỏ việc đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo
Giáo hội Phật giáo kêu gọi loại bỏ việc đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo
TPO - Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn số 031 gửi Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường nét đẹp truyền thống tại các cơ sở thời tự Phật giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ký công văn với nội dung: Nhằm tạo điều kiện cho các chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, Niệm Phật đường (Tự viện) phát huy truyền thống văn hoá dân tộc trong lễ hội, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành thực hiện một số việc cụ thể trong mùa lễ hội, để đảm bảo nét đẹp văn hoá.

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni “nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác với thuần phong mỹ tục, văn hoá dân tộc và văn hoá Phật giáo. Đồng thời trong các bài giảng chú trọng gìn giữ nét đẹp truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội, lan toả giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo".

MỚI - NÓNG