Đất đấu giá bị hủy kết quả, người mua có lấy lại được tiền?

TPO - Theo Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2016, pháp luật vẫn đảm bảo một phần quyền lợi của người mua được đất đấu giá một cách ngay tình khi lô đất bị hủy kết quả đấu giá.
Đất đấu giá bị hủy kết quả, người mua có lấy lại được tiền? ảnh 1
Tin liên quan