Có 2 kết quả :

Huyền thoại cúc lục lăng

Huyền thoại cúc lục lăng

Đó là loại cây dại quen thuộc với người dân tộc vùng cao Tây Bắc mỗi khi trái gió, trở trời. Những căn bệnh thông thường như viêm họng, viêm amidan được đẩy lùi chỉ nhờ vài chiếc lá nhỏ. Với các nhà khoa học, cúc lục lăng đã viết nên một huyền thoại...