Công ty đa cấp sẽ phải trả hoa hồng, tiền thưởng qua ngân hàng

TPO - Theo dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, các doanh nghiệp sẽ phải trả hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia qua chuyển khoản thay vì nhận tiền mặt như trước đây.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiều quy định nhằm minh bạch hóa thông tin của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Theo đó, dự thảo cũng bổ sung quy định bảo đảm khả năng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành website, phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, công khai thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp cũng phải có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng, phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng để đảm bảo quyền lợi của nhà phân phối, khách hàng trong trường hợp có yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng, trả lại tiền. Yêu cầu thanh toán hoa hồng, tiền thưởng thông qua chuyển khoản...

“Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp kèm theo các thông tin sau: Tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc; Quy mô mạng lưới tuyến dưới; Thời gian để đạt được thu nhập và Bản sao các chứng từ chứng minh thu nhập của nhà phân phối và cung cấp khi được yêu cầu”, dự thảo quy định.

Về ký quỹ, để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp, Dự thảo Nghị định nâng cao mức ký quỹ tối thiểu lên 10 tỷ đồng và hàng năm cần có quy định để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

Đặc biệt, dự thảo không cho phép doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ mạng lưới bán hàng đa cấp. Song song với việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cấm người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về quản lý kinh doanh đa cấp không được tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp.

“Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo có quy mô từ 200 người trở lên, doanh nghiệp có trách nhiệm mời Sở Công Thương tham dự và Sở Công Thương có trách nhiệm cử đại diện tham dự để giám sát”, Nghị định nêu rõ.

MỚI - NÓNG