Chúa Nguyễn nào xưng vương đầu tiên?

TPO - Ông được gọi là Võ vương, người đưa xã hội Đàng Trong phát triển đến đỉnh cao nhưng cuối đời lại có những việc làm mở đầu cho sự suy thoái của chính quyền họ Nguyễn.

Chúa Nguyễn là cách gọi chung trong sử sách và dân gian về một dòng họ đã cai trị dải đất từ Thuận Hóa (phía nam đèo Ngang hiện nay) vào miền nam của Việt Nam, bắt đầu từ đầu giai đoạn Lê Trung hưng của nhà Hậu Lê, hay giữa thế kỷ XVI, cho đến khi bị nhà Tây Sơn tiêu diệt năm 1777. Các chúa Nguyễn là tổ tiên của các vua nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Năm 1527, Mạc Đăng Dung soán ngôi nhà Lê và lập ra nhà Mạc. Nguyễn Kim (1468 - 1545), vốn là một tướng giỏi của nhà Hậu Lê, nhờ có công giúp vua Lê chống lại nhà Mạc nên được phong chức Thái sư Hưng Quốc công (sau này khi nhà Nguyễn thành lập đã truy tôn ông là Triệu tổ Tĩnh hoàng đế).

Nguyễn Kim có ba người con. Con gái đầu tên Ngọc Bảo, lấy Trịnh Kiểm, người sau này trở thành người mở đầu cho sự nghiệp của các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài; hai người con trai kế của Nguyễn Kim cũng là tướng giỏi và được phong chức Quận công.

Sau khi người con trai lớn là Nguyễn Uông bị anh rể là Trịnh Kiểm giết, người con trai còn lại là Nguyễn Hoàng đã xin vua Lê cho vào cai trị vùng đất Thuận Hóa để rời xa sự kiểm soát của anh rể, nhằm mưu đồ tạo dựng cơ nghiệp riêng cho họ Nguyễn.

Các chúa Nguyễn về danh nghĩa là quan của Nhà Lê Trung hưng, nhận sắc phong và dùng niên hiệu của vua Lê, giúp vua Lê cai quản vùng lãnh thổ phía nam. Nhưng trên thực tế họ cai trị lãnh thổ Đàng Trong một cách tương đối độc lập với vua Lê. Tổng cộng có 9 chúa Nguyễn cai quản xứ Đàng Trong trong hơn 2 thế kỷ cho tới khi bị lật đổ vào năm 1777.

Chúa Nguyễn đầu tiên xưng vương là ai?

1. Chúa Nguyễn đầu tiên xưng vương là ai?

 • icon

  Nguyễn Phúc Khoát

 • icon

  Nguyễn Phúc Chú

 • icon

  Nguyễn Phúc Thuần

Vùng đất nào được Chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt làm kinh đô?

2. Vùng đất nào được Chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt làm kinh đô?

 • icon

  Phú Xuân

 • icon

  Thuận Hoá

 • icon

  Rạch Giá

Chúa Nguyễn Phúc Khoát cuối đời sống rất xa hoa?

3. Chúa Nguyễn Phúc Khoát cuối đời sống rất xa hoa?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Chúa Nguyễn Phúc Khoát được coi là ông tổ của cái gì?

4. Chúa Nguyễn Phúc Khoát được coi là ông tổ của cái gì?

 • icon

  Áo dài

 • icon

  Nón lá

 • icon

  Khăn xếp

Viên tướng nào rất có công với chúa Nguyễn Phúc Khoát ?

5. Viên tướng nào rất có công với chúa Nguyễn Phúc Khoát ?

 • icon

  Nguyễn Cư Trinh

 • icon

  Nguyễn Cư Dị

 • icon

  Nguyễn Cư Nghiệp

Nguyễn Phúc Thuần không phải là người chúa Nguyễn Phúc Khoát muốn truyền ngôi nhưng vẫn được lên thay cha. Vì sao?

6. Nguyễn Phúc Thuần không phải là người chúa Nguyễn Phúc Khoát muốn truyền ngôi nhưng vẫn được lên thay cha. Vì sao?

 • icon

  Âm mưu của quyền thần

 • icon

  Người con được nối ngôi mất

 • icon

  Hoàng hậu ủng hộ

Âm mưu đưa Nguyễn Phúc Thuần lên làm chúa, Trương Phúc Loan bắt đầu lộng quyền, thao túng lĩnh vực nào của chính quyền Đàng Trong?

7. Âm mưu đưa Nguyễn Phúc Thuần lên làm chúa, Trương Phúc Loan bắt đầu lộng quyền, thao túng lĩnh vực nào của chính quyền Đàng Trong?

 • icon

  Cả hai ý trên

 • icon

  Chính trị

 • icon

  Quân sự

Chúa Nguyễn Phúc Thuần mất sau khi ở ngôi chúa được 12 năm. Lý do ông mất là gì?

8. Chúa Nguyễn Phúc Thuần mất sau khi ở ngôi chúa được 12 năm. Lý do ông mất là gì?

 • icon

  Mất trong khởi nghĩa Tây Sơn

 • icon

  Trương Phúc Loan giết hại

 • icon

  Bị hoạn quan sát hại

MỚI - NÓNG