Có 42 kết quả :

Khách sạn chứa mại dâm, chủ vô can?

Khách sạn chứa mại dâm, chủ vô can?

TPO - Hai nhân viên khách sạn cho rằng chỉ là người làm công ăn lương, mọi hoạt động nhân viên mua bán dâm trong khách sạn là do ông chủ chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, chủ khách sạn lại phủ nhận...