Chính phủ ban hành Nghị định về cá tra

Chính phủ ban hành Nghị định về cá tra
TP - Việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra... sẽ được áp dụng theo những quy định mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định (số 36/2014/NĐ-CP) về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá tra.

Đến ngày 31/12/2015 các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGap hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm cá tra phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu với Hiệp hội Cá tra Việt Nam. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2014.

MỚI - NÓNG